Våra kor

Vi köpte våra första djur 2002, två kor med varsina kvigkalvar. I dagsläget har vi 20 kor, kvigor, ungdjur och några tjurar, totalt cirka 60 djur.

De flesta är av rasen Rödkulla, en svensk lantras som höll på att dö ut på 70-talet, då det som minst bara fanns 18 renrasiga hondjur. Nu är rasen under upphämtning och det finns runt 450 renrasiga hondjur. Rasen var väldigt vanlig i framför allt mellersta Sverige de första decennierna på 1900-talet.

Den är ursprunglig på så sätt att man inte har avlat på extrema egenskaper, men därför är den inte heller lika produktiv som andra mjölkraser eller köttraser. Vi ger våra djur sparsamt med kraftfoder och därmed växer de långsamt och bidrar till det smakfulla köttet.

Efter beställning säljer vi hängmörat, styckat, malet och vakumförpackat nötkött från våra egna djur i lådor, se startsidan för mer information.

Välkommen med din beställning per mail eller telefon.

» Se även våra får

Nyströat och mysigt

Vakuumförpackat nötkött Rödkullor på vårbete Rödkullor på vårbete

LÄNKAR

» Gutefar.se
» Rodkullan.se
» Krav.se