Gårdens historia

Skarpfors drivs av Torbjörn och Maria med barnen Max, Alva och Lova. Maria är fjärde generationen på gården.

Farfarsfar Erik Larsson flyttade till Skarpfors på 1890-talet med sin hustru Hanna och de tre förstfödda barnen. Farfars bror Gunnar tog över 1932, men slutade 1947 och inget barn eller syskon tog vid.

Mellan åren 1947 och 1956 drevs gården av en annan släkt, men 1956 flyttade Marias farfar Knut åter hit med hustru Gunhild och barnen Lennart och Sven. Lennart tog över driften 1966, gifte sig 1968 med Maud och fick tre barn. 2000 köpte vi gården som tidigare arrenderats av Stora Kopparberg.

Gården består av 50 hektar åker och 20 hektar bete. Dessutom arrenderar vi ca 40 hektar åker. Sedan 2002 har vi fastighetens mark KRAV-certifierad.

Gårdens Historia